034-34294362
  • (0 )
  • ورود / عضویت
سبد خرید شما خالی است.
جستجو کنید...

انواع کود شیمیایی

روش کود دهی در مدیریت تغذیه ای گیاهان اهمیت زیادی دارد. اما باید توجه داشت که عمل کود دهی باید به گونه ای باشد که عناصر مورد نیاز گیاه به شکل مناسب و در زمان مورد نظر در اختیار گیاه قرار گیرد.

- کودهای محلول پاشی

- کودهای چالکود وخاکی

- کودهای آبیاری

 

کودهای محلول پاشی

محلول پاشی به عنوان یک روش مکمل تغذیه ای در باغبانی مدت هاست که مورد توجه قرار گرفته است تغذیه برگی و محلول پاشی سریع ترین راه جهت رساندن مواد غذایی به گیاهان است. در مراحل حساس رشد گیاه و زمانی که امکان تامین مواد غذایی از طریق آبیاری به سرعت میسر نباشد محلول پاشی می تواند بهترین روش جهت تامین نیازهای غذایی گیاه باشد.

 

کودهای آبیاری

موثرترین روش های تغذیه ی گیاهان تامین مواد غذایی از طریق آبیاری می باشد کودهای آبیاری پالیز با خصوصیت حلالیت کامل در آب در انواع روش های آبیاری قابل استفاده می باشد

 

کودهای خاکی و چالکود

عمومی ترین روش کوددهی به گیاهان به صورت چالکود و دستپاش است.

  

خبرنامه الکترونیکی